Разработване и внедряване на аналитични приложения и методи

Хромасист ООД разполага с база данни от готови приложения за хроматографски анализ, покриваща повече от 10 000 анализирани съединения, успешно разделeни върху широка гама от различни колони при най-подходящите условия. Ние имаме също така и достъп до огромен брой приложения и препоръки към методите чрез нашата мрежа от партньори – производители и доставчици, и можем да осигурим професионална поддръжка при разработването и внедряването на методи за хроматографски анализ с различни типове детектори, включително и по отношение на начините за ефективно пречистване/концентриране на пробите преди анализа. 

Нашите предимства:

-
Сериозен практически опит в използването на всички видове хроматографски колони
- Подробно познаване на най-новите технологии и методи
- Изчерпателна база данни с приложения за течна и газова хроматография

Ние можем да консултираме нашите клиенти по въпроси, включващи:

- избор на подходящи стратегии за разработване на метод
- избор на подходящи хроматографски условия
- видовете хроматографски колони и специфичните им особености
- изходни пунктове при стартиране разработването на методи
- оценка на критериите за издръжливост и надеждност

Нашият опитен екип може да ви предложи най-добрата посока за това как най-добре да се ускори и оптимизира вашия аналитичен метод, или да бъде конвертиран от HPLC към UHPLC условия. Ние познаваме възможните затруднения - и това може да ви спести време, пари и много чувство на неудовлетвореност.

Има много начини да се разработи или оптимизира един метод - и ние можем да ви предложим независим, безпристрастен преглед на всички процеси. Нашата цел е да ви помогнем да спестите време и средства - за да ви осигурим безпроблемна рутинна работа при възможно най-ниска цена на анализа за единица проба.